Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

PN-EN 10216-1, DIN 2448 / DIN 1629 Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych i cieplnych używane w temperaturze otoczenia – przewodowe

Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych i cieplnych używane w temperaturze otoczenia – przewodowe.

Rury te znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu na różnorodność gatunków oraz wymiarów mają również zastosowanie uniwersalne. Rury te wykonuje się jako walcowane na gorąco oraz ciągnione na zimno.

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 21,3 - 660 mm o grubościach ścianek do 100 mm jako walcowane na gorąco, natomiast w zakresie średnic 10,2 - 108 mm i grubościach ścianek do 12,5 mm jako ciągnione na zimno.

PN-EN10216-1

Stosowane gatunki Szczegóły: Tabela 1
Wymiary i tolerancje Szczegóły: Tabela 2
Długości rur Rury w długościach dokładnych wykonuje się w tolerancji:
- dla rur 0-6m -0/+10% - dla rur 6-12m -0/+15% - dla pow 12m -0/do uzgodnienia
Szczelność Rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostoliniowość < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury)
Badania Szczegóły: Tabela 3

 

Tabela 1

Rodzaje rur Gatunki stali Własności mechaniczne Udarność
Górna granica plastyczności Re min dla grubości ścianki T mm Wytrzymałość na rozciąganie Rm Wydłużenie A min Minimalna średnica energii absorbowana KV J w temperaturze 0C
T<\=16 16<T<\=40 40<T<\=60 1 t
MPa MPa MPa MPa 1 t 0 -10 0
Przewodowe
P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
P195TR1 195 185 175 320-440 27 25 - - -
P195TR2 195 185 175 320-440 27 25 40 28 27
P235TR1 235 225 215 360-500 25 23 - - -
P235TR2 235 225 215 360-500 25 23 40 28 27
P265TR1 265 255 245 410-570 21 19 - - -
P265TR2 265 255 245 410-570 21 19 40 28 27

 

Gatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)             
C% max Si% max Mn% max P% max S% max Cr% max Mo% max Ni% max Al. cał% min Cu% max Nb% max Ti% max V% max  Cr + Cu+ Mo +Ni % MAX
P195TR1 0,13 0,35 0,70 0,025 0,020 0,030 0,08 0,030 - 0,030 0,010 0,04 0,02 0,70
P195TR2 0,13 0,35 0,70 0,025 0,020 0,030 0,08 0,030 0,02 0,030 0,010 0,04 0,02 0,70
P235TR1 0,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,030 0,08 0,030 - 0,030 0,010 0,04 0,02 0,70
P235TR2 0,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,030 0,08 0,030 0,02 0,030 0,010 0,04 0,02 0,70
P265TR1 0,20 0,40 1,40 0,025 0,020 0,030 0,08 0,030 - 0,030 0,010 0,04 0,02 0,70
P265TR2 0,20 0,40 1,40 0,025 0,020 0,030 0,08 0,030 0,02 0,030 0,010 0,04 0,02 0,7

 

Tabela 2

Tolerancje średnicy zewnętrznej i grubości ścianki
Średnica zewnętrzna D mm Dopuszczalne odchyłki średnicy zewnętrznej D Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki t w zależności od stosunku T/D
<\=0,025 >0,025
<\=0,050
>0,050
<\=0,10
>0,10
D<\=219,1 +\- 1% lub =\- 0,5mm w zależności od tego, które większe +\- 12,5% lub 0,4 mm w zależności od którego większe
D>219,1 =\- 20% =\- 15% =\- 12,5% =\- 10%
Dla średnicy zewnętrznej D>\=355,6 mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5% grubości ścianki T

 

Tabela 3


Zestawienie kontroli i badań jakości TR1

Rodzaj kontroli i badań Częstość badań
Kontrola wewnętrzna Kontrola odbiorcza
Badania obowiązkowe Analiza wytopowa Jeden reprezentatywny wynik dla dostaw Jeden wytop
Próba rozciągania Jedna na badaną partię
Próba szczelności Każda rura
Kontrola wymiarów -
Sprawdzanie wymiarów -
Badania opcjonalne Pomiary grubości ścianki w oddaleniu od końców rur -

 

Zestawienie kontroli i badań jakości TR2

 

Rodzaj kontroli i badań Częstość badań
Badania obowiązkowe Analiza wytopowa Jeden wytop
Próba rozciągania Jedna na badaną partię
Próba udarności w temp. 0ºC
Próba szczelności Każda rura
Kontrola wymiarów -
Sprawdzanie wizualne -
Badania opcjonalne Analiza wytopu Jeden wytop
Próba udarności na próbkach wzdłużnych w temp. -10ºC Jedna na badaną partię
Pomiary grubości ścianki w oddaleniu od końców rur -
Badania nieniszczące w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych Każda rura

 

DIN2448/DIN1629


Rury te mają zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu na różnorodność gatunków oraz wymiarów mają również zastosowanie uniwersalne. Rury te wykonuje się jako walcowane na gorąco i ciągnione na zimno.

Własności mechaniczne
Rodzaje rur Gatunki stali Górna granica plastyczności Re dla grubości ścianki w mm min Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa Wydłużanie A% min
RURY BEZ SZWU OKRĄGŁE ZE STALI WĘGLOWYCH DLA SPECJALNYCH WYMAGAŃ
St37.0, St44.0, St52.0
Wg DIN 1629
16 16 40 40 65 1 t
St37.0 235 225 215 350-480 25 23
St44.0 275 265 255 420-550 21 19
St52.0 355 345 335 50-650 21 19

 

SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
Gatunki stali Rodzaj odtleniania R uspojenia ( wyłącznie półspokojna) RR specjalnie uspokojona C% P% S% N% Dodatek składników wiążących azot np. min 0,020% Al. całkowity
St37.0 R 0,17 0,040 0,040 0,009 -
St44.0 R 0,21 0,040 0,040 0,009 -
St52.0 RR 0,22 0,040 0,035 - TAK

 

Badania Zakres badań Stan wykonania badań Rodzaj świadectwa zbadania materiału
Nr Rodzaj
1 Próba rozciągania 1 rura z partii
1 próba
Po uzgodnieniu DIN 50049 3.1.A LUB DIN 50049 3.1.B LUB DIN 50049 3.1 C
2 Próba pierścieniowa Z jednego końca rury do badań wg 1 przy grubości ścianki 40mm, 1 próba Po uzgodnieniu DIN 50049 3.1.A LUB DIN 50049 3.1.B LUB DIN 50049 3.1 C
3 Badanie szczelności Wszystkie rury Wytwórca DIN 50049 2.1
4 Sprawdzanie powierzchni Wszystkie rury Po uzgodnieniu DIN 50049 3.1.A LUB DIN 50049 3.1.B LUB DIN 50049 3.1 C
5 Kontrola wymiarów Wszystkie rury Po uzgodnieniu DIN 50049 3.1.A LUB DIN 50049 3.1.B LUB DIN 50049 3.1 C
6 Analiza kontrolna Po uzgodnieniu wytwórca DIN 50049 3.1.B