Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

PN-EN 10210-1,2 Na konstrukcje stalowe – konstrukcyjne

 

PN-EN 10210-1,2

Opis normy Kształtowniki zamknięte wykonane ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Wytwarzanie Kształtowniki zamknięte należy wytwarzać bez szwu lub ze szwem.
Stosowane gatunki Stale niestopowe:
S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
Stale drobnoziarniste:
S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH
Wymiary i tolerancje Średnica zewnętrzna D
+/- 1% z minimum +/- 0,5mm i maksimum +/- 10 mm
ścianka
-10%/ górna odchyłka ograniczona odchyłką masy
Masa
+/- 6 %
Długości rur Długość dowolna 4000 – 16000 z różnicą najwyżej 2000 na jedna pozycję zamówienia
Długość przybliżona 4000 – 16000 +/- 500
Długość dokładna 2000 – 6000 -0/+ 10mm
Pow. 6000 -0/+ 15mm
Szczelność Brak wymogu przeprowadzenia badań szczelności.
Badania Wymagania obligatoryjne:
analiza wytopowa
próba rozciągania
próba udarności (pow. ścianki 6mm) (grupy J2, N, NL)
jakość powierzchni zewnętrznej oraz wymiary.
badania nieniszczące spoiny.

Wymagania opcjonalne: analiza kontrolna
analiza wytopowa: rozszerzona (tylko niestopowe)
próba udarności (JR i JO) (tylko niestopowe)
Należy dotrzymać maksymalnej wartości równoważnika węgla.
Materiał powinien być spawalny
Materiał powinien nadawać się do cynkowania ogniowego.
Naprawy przez spawanie (napawanie) na korpusie kształtownika są niedopuszczalne.