Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

Przelicznik mas

Średnica rury: [mm] - d
-
Grubość ścianki: [mm] - s
-
 0 kg/m