Choose your language

 • Rury najwyższej jakości
  Rury najwyższej jakości
 • Wieloletnie doświadczenie
  Wieloletnie doświadczenie
 • Europejskie standardy
  Europejskie standardy

PN-EN 10216-2, DIN 17175 Rury do zastosowań ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach. Rury kotłowe

Rury kotłowe stosowane są w urządzeniach wymiany ciepła w których następuje przenoszenie energii z jednego medium na drugie. Rury produkuje się z węglowych i niskostopowych stali, które znoszą obciążenie przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Stosowane do urządzeń energetycznych takich jak: kotły, nagrzewnice, piece, podgrzewacze, wymienniki.

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 21,3 – 660 mm o grubościach ścianek do 100 mm jako walcowane na gorąco, natomiast w zakresie średnic 10,2 – 108 i grubościach ścianek do 12,5 mm jako ciągnione na zimno. Rury produkuje się z badaniami TC1 (I stopień wymagań) oraz TC2 (III stopień wymagań) wg PN-EN10216-2.

PN-EN10216-2

Stosowane gatunki Szczegóły: Tabela 1
Wymiary i tolerancje Szczegóły: Tabela 2
Długości rur Rury w długościach dokładnych wykonuje się w tolerancji:
 • dla rur 0- 6m -0/+10%
 • dla rur 6-12m -0/+15%
 • dla pow 12m -0/do uzgodnienia
Szczelność Rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostoliniowość < 0,0015 długości rury (poniżej 3mm na każdym metrze rury)
Badania Szczegóły: Tabela 3

 

Tabela 1

Własności mechaniczne
Rodzaje rur Gatunki stali Własności mechaniczne przy rozciąganiu w temperaturze pokojowej Własności udarnościowe
Kotłowe
P195GH,
P235GG
P265GH
16Mo3
14MoV6-3
13CrMo4-5
10CrMo9-10
Wg PN-EN 10216-2
Górna granica plastyczności lub umowna granica plastyczności Re lub R0,2 dla grubości ścianki t min Wytrzymałość na rozciąganie Rm Wydłużanie A min% Minimalna średnia pochłaniania KVJ w temp 0C
T<\=16 16<T<\=40 40<t<\=60 60<T<\=60 I T
MPa MPa MPa MPa MPa I t 20 0 -10 20 0
P195GH 195 - - - 320- 440 27 25 - 40 28 - 27
P235GH 235 225 215 - 360- 500 25 23 - 40 28 - 27
P265GH 265 255 245 - 410- 570 23 21 - 40 28 - 27
16Mo3 280 270 260 - 450- 600 22 20 40 - - 27 -
14MoV6-3 320 320 310 - 460- 610 20 18 40 - - 27 -
13CrMo4-5 290 290 280 - 440- 590 22 20 40 - - 27 -
10CrMo9-10 280 280 270 - 480- 630 22 20 40 - - 27 -

 

Gatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
C% max Si% max Mn% max P% max S% max Cr% max Mo% max Ni% max Al.cał% min Cu% max Nb% max Ti% max V% max Cr+ Cu+ Mo+ Ni% MAX
P195GH 0,13 0,35 0,70 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 >\= 0,020 0,30 0,010 0,040 0,02 0,70
P235GH 0,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 >\= 0,020 0,30 0,010 0,040 0,02 0,70
P265GH 0,20 0,40 1,40 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 >\= 0,020 0,30 0,010 0,040 0,02 0,70
16Mo3 0,12- 0,20 0,35 0,40- 0,70 0,025 0,020 0,30 0,25- 0,35 0,30 >\= 0,020 0,30 - - - -
14MoV6-3 0,10- 0,15 0,15- 0,35 0,40- 0,70 0,025 0,020 0,30- 0,60 0,50- 0,70 0,30 >\= 0,020 0,30 - 0,22-0,28 - -
13CrMo4-5 0,15 0,50- 1,00 0,30- 0,60 0,025 0,020 1,00- 1,50 0,45- 0,65 0,30 >\= 0,020 0,30 - - - -
10CrMo9-10 0,10- 0,17 0,35 0,40- 0,70 0,025 0,020 0,70- 1,15 0,40- 0,60 0,30 >\= 0,020 0,30 - - - -

 

Tabela 2

Tolerancje średnicy zewnętrznej i grubości ścianki
Średnica zewnętrzna D mm Dopuszczalne odchyłki średnicy zewnętrznej D Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki t w zależności od stosunku T/D
<\=0,025 >0,025
<\=0,050
>0,050
<\=0,10
>0,10
D<\=219,1 +\- 1% lub =\- 0,5mm w zależności od tego, które większe +\- 12,5% lub 0,4 mm w zależności od którego większe
D>219,1 =\- 20% =\- 15% =\- 12,5% =\- 10%
Dla średnicy zewnętrznej D>\=355,6 mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5% grubości ścianki T
Tolerancja średnicy wewnętrznej i grubości ścianki
Dopuszczalne odchyłki średnicy wewnętrznej Dopuszczalne odchyłki T dla stosunku T/d
d dmin <\-0,03 >0,03
<\=0,06
>0,06
<\=0,12
>0,12
+\- 1% lub +\- 2mm w zależności od tego, które większe +2% +4mm
0
w zależności od tego, które większe
+\-20% +\-15% +\-12,5% +\-10%
Dla średnicy zewnętrznej D>\=355,6mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5% grubości ścianki T

 

Tabela 3

EN 10216-2:2002

Rodzaj kontroli i badania Częstość badań Kategoria badań
Badania obowiązkowe Analiza wytopowa Jeden na wytop 1 2
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Jedna na próbną rurę X X
Próba spłaszczania dla D<600mm i stosunku D<\=0,15 ale T<\=40mm albo próba zrywania pierścienia dla D>150mm i T <\=40mm X X
Próba roztłaczania na trzpieniu dla D<\=150mm i T<\=10mm lub próba pierścienia dla D<\=114,3mm i T <\=12,5mm X X
Próba udarności w 20 ºC X X
Próba szczelności Każda rura X X
Kontrola wymiarów   X X
Sprawdzanie wizualne   X X
NDT w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych Każda rura X X
Identyfikacja materiału dla stali stopowych X X
Badania opcjonalne Analiza wyrobu Jedna na wytop X X
Próba rozciągania w podwyższonej temperaturze Jedna na wytop i dla tych samych warunków obróbki cieplnej X X
Próba udarności Jedna na próbną rurę X X
Próba udarności w kierunku wzdłużnym, w -10ºC dla niestopowych gatunków stali X X
Pomiar grubości ścianki w oddaleniu od końców rur   X X
NDT w celu wykrycia nieciągłości poprzecznych Każda rura X X
NDT w celu wykrycia rozwarstwień X X

 

DIN 17175

Gatunki: St 35.8, St 45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63

Własności mechaniczne rur bez szwu ze stali do pracy w podwyższonej temperaturze badane w temperaturze pokojowej

Rodzaje rur Gatunki stali Wytrzymałość na rozciąganie Rm Granica plastyczności dla ścianek w mm max Wydłużenie przy przerwaniu (Lo=5do) max Praca udarowa próbki DVM poprzecznej J max
Rury bez szwu ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach St 35.8, St 45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63 wg DIN 17175 <\=16 >16-<\=40 >40-<\=60
MPa MPa MPa MPa 1 t
St35.8 360-480 235 225 215 25 23 34
St45.8 410-530 255 245 235 21 19 27
15Mo3 450-600 270 270 260 22 20 34
13CrMo44 440-590 290 280 280 22 20 34
10CrMo910 450-600 280 280 270 20 18 34
14MoV63 460-610 310 320 310 20 18 41

 

Gatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIUZA WYTOPOWA)
C% max Si% max Mn% max P% max S% max Cr% max Mo% max Ni% max V% max Oznakowanie barwne
St35.8 0,17 0,10-0,35 0,40-0,80 0,040 0,040 - - - - Biały
St45.8 0,21 0,10-0,35 0,40-1,20 0,040 0,040 - - - - Żółty
15Mo3 0,12-0,20 0,10-0,35 0,40-0,80 0,035 0,035 - 0,25- 0,35 - - Żółty i karminowy
13CrMo44 0,10-0,18 0,10-0,35 0,40-0,70 0,035 0,035 0,70- 1,10 0,45- 0,65 - - Żółty i srebrny
10CrMo910 0,08-0,15 0,50 0,40-0,70 0,035 0,035 2,00- 2,50 0,90- 1,20     Czerwoni i zielony
14MoV63 0,10-0,18 0,10-0,35 0,40-0,70 0,035 0,035 0,30- 0,60 0,50- 0,70 - 0,22- 0,32 Czerwony i srebrny

 

Zakres badań rur bez szwu obu stopni jakości i odpowiedzialności za przeprowadzenie badań

 

Nr Badania Stopień I Stopień III Odpowiedzialny za przeprowadzenie badań
1 Próba na rozciąganie Na dwóch rurach na partię obu pierwszych partii, na jednej rurze z każdej następnej partii Na dwóch rurach na partię obu pierwszych partii, na rurze z każdej następnej partii  
2 Udarnościowa próba zginania Na rurach wg nr 1 Na rurach wg nr 1 Wg uzgodnienia
3 Próba pierścieniowa Na jednym końcu rury wg nr 1 Zależnie od średnicy na 20% długości walcowanych lub częściowych jednostronnie lub na 100% długości walcowanych albo częściowych obustronnie, ewentualnie jednak taż jednostronnie Wg uzgodnienia
4 Badanie nieniszczące   Wszystkie rury Wg uzgodnienia
5 Kontrola powierzchni Wszystkie rury Wszystkie rury Producent
6 Kontrola wymiarów Wszystkie rury Wszystkie rury Wg uzgodnienia
7 Badanie szczelności Wszystkie rury Wszystkie rury Producent
8 Kontrola pomieszania   Wszystkie rury stopowe Producent
9 Badania szczegółowe nr 9, nr 10 Analiza kontrolna Według uzgodnienia Według uzgodnień Producent
10 Próba na rozciąganie w podwyższonych temperaturach Jeśli nie uzgodniono inaczej, 1 próbka na wytop i wymiar lub 1 próbka na wytop i wyżarzanie (bez obróbki cieplnej) Jeśli nie uzgodniono inaczej, 1 próbka na wytop i wymiar lub 1 próbka na wytop i wyżarzanie (bez obróbki cieplnej) Wg uzgodnienia