Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

PN-EN 10216-4 Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali niestopowych i stopowych pracujące w temperaturze obniżonej

Rury ze stali drobnoziarnistej do zastosowań ciśnieniowych mają zastosowanie w energetyce oraz pokrewnych gałęziach przemysłu. Zastosowanie mają jako rury pracujące pod zwiększonym ciśnieniem oraz gdzie potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej udarności stali w różnych temperaturach.

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 21,3 – 660 mm o grubościach ścianek do 100 mm jako walcowane na gorąco, natomiast w zakresie średnic 10,2 – 108 i grubościach ścianek do 12,5 mm jako ciągnione na zimno. Rury produkuje się z badaniami TC1 (I stopień wymagań) oraz TC2 (III stopień wymagań).

 

PN-EN 10216-4

Stosowane gatunki P215NL, P255QL, P265NL
26CrMo4-2, 11MnNi5-3, 13MnNi6-3, 12Ni14, X12Ni5, X10Ni9
Szczegóły: Tabela 1
Wymiary i tolerancje Szczegóły: Tabela 2
Długości rur Rury w długościach dokładnych wykonuje się w tolerancji:
- dla rur 0-6m -0/+15%
- dla rur 6-12m -0/+15%
- dla pow 12m -0/do uzgodnienia
Szczelność Rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostoliniowość < 0,0015 długości rury (poniżej 3 mm na każdym metrze rury)
Badania Szczegóły: Tabela 3

 

Tabela 1

Własności mechaniczne e temperaturze pokojowej dla grubości do 40 mm wyłącznie
Rodzaj rur Gatunki stali Własności wytrzynałościowe
Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej P215NL, P265NL
Wg PN-EN 10216-4
Górna lub umowna granica plastyczności Re lub Rp0,2 min Wytrzyamłość na rozciąganie Rm Wydłużenie A min %
MPa MPa 1 t
P215NL 215 360-480 25 23
P265NL 265 410-570 24 22

 

Gatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
C% max Si% max Mn% max P% max S% max Cr% max Mo% max Ni% max Al.cał% min Cu% max Nb% max Ti% max V% max
P215NL 0,15 0,35 0,40-1,20 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 >\=0,020 0,30 0,010 0,040 0,02
P265NL 0,20 0,40 0,60-1,20 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 >\=0,020 0,30 0,010 0,040 0,02

 

Tabela 2

Tolerancje średnicy zewnętrznej i grubości ścianki
Średnica zewnętrzna D mm Dopuszczalne odchyłki średnicy zewnętrznej D Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki t w zależności od stosunku T/D
<\=0,025 >0,025
<\=0,050
>0,050
<\=0,10
>0,10
D<\=219,1 +\- 1% lub =\- 0,5mm w zależności od tego, które większe +\- 12,5% lub 0,4 mm w zależności od którego większe
D>219,1 =\- 20% =\- 15% =\- 12,5% =\- 10%

 

Tabela 3

Rodzaj kontroli i badania Częstość badań Kategoria badań
Badania obowiązkowe Analiza wytopowa Jeden na wytop 1 2
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Jedna na próbną rurę X X
Próba spłaszczania dla D<600mm i stosunku D<\=0,15 ale T<\=40mm albo próba zrywania pierścienia dla D>150mm i T <\=40mm X X
Próba roztłaczania na trzpieniu dla D<\=150mm i T<\=10mm lub próba pierścienia dla D<\=114,3mm i T <\=12,5mm X X
Próba udarności w 20 0C X X
Próba szczelności Każda rura X X
Kontrola wymiarów   X X
Sprawdzanie wizualne   X X
NDT w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych Każda rura X X
Identyfikacja materiału dla stali stopowych X X
Badania opcjonalne Analiza wyrobu Jedna na wytop X X
Próba rozciągania w podwyższonej temperaturze Jedna na wytop i dla tych samych warunków obróbki cieplnej X X
Próba udarności Jedna na próbną rurę X X
Próba udarności w kierunku wzdłużnym, w -10 º C dla niestopowych gatunków stali X X
Pomiar grubości ścianki w oddaleniu od końców rur   X X
NDT w celu wykrycia nieciągłości poprzecznych Każda rura X X
NDT w celu wykrycia rozwarstwień X X