Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

PN-EN 10305-4 Rury do produkcji siłowników hydraulicznych i pneumatycznych

Rury te mają zastosowanie do produkcji i regeneracji siłowników hydraulicznych i pneumatycznych oraz w przewodach układów hydraulicznych i pneumatycznych. Wykonane jako rury bez szwu w procesie ciągnienia na zimno. Dostarczane w stanie dostawy +N (normalizowane w atmosferze ochronnej).

PN-EN 10305-4

Skład chemiczny

Gatunek stali % masy
Znak C max. Si max. Mn max. P max S max Al całk. Max
E215 0,10 0,05 0,70 0,025 0,015 0,025
E235 0,17 0,35 1,20 0,025 0,015 -
E355 0,22 0,55 1,60 0,025 0,015 -

 

Własności mechaniczne w temperaturze pokojowej

Gatunek stali Granica plastyczności ReH Min. MPa Wytrzymałość na rozciąganie Rm Min MPa Wydłużanie A Min %
Znak
E215 215 290 do 430 30
E235 235 235 do 480 25
E355 355 490 do 630 22

 

Zestawienie kontroli i badań

Rodzaj kontroli i badań Częstość kontroli i badań
Badania wewnętrzne Badania odbiorcze
Analiza chemiczna M M
Próba rozciągania M Jedna na partię do badań
Próba spłaszczania lub próba roztłaczania M 2 na partię do badań
Sprawdzanie wymiarów M M
Sprawdzanie wizualne M M
NDT w celu sprawdzenia szczelności pojedynczo Pojedynczo