Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

PN-EN 10216-3 Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali drobnoziarnistej

Rury ze stali drobnoziarnistej do zastosowań ciśnieniowych mają zastosowanie w energetyce oraz pokrewnych gałęziach przemysłu. Zastosowanie mają jako rury pracujące pod zwiększonym ciśnieniem oraz gdzie potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej udarności stali w różnych temperaturach.

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 21,3 – 660 mm o grubościach ścianek do 100 mm jako walcowane na gorąco, natomiast w zakresie średnic 10,2 – 108 i grubościach ścianek do 12,5 mm jako ciągnione na zimno. Rury produkuje się z badaniami TC1 (I stopień wymagań) oraz TC2 (III stopień wymagań). Rury te produkuje się do zastosowań w normalnych, podwyższonych, obniżonych albo specjalnie obniżonych temperaturach.

PN-EN 10216-3

Stosowane gatunki

Jakość podstawowa
P355N, P460N, P620Q, P690Q
Do zastosowań w podwyższonych temperaturach
P275NH, P355NH, P460HN, P620QH, P690QH
Do zastosowań w obniżonych temperaturach
P275NL1, P355NL1, P460NL1, P620QL, P690QL1
Do zastosowań w specjalnie obniżonych temperaturach
P275NL2, P355NL2, P460NL2, P690QL2

Szczegóły: Tabela 1

Wymiary i tolerancje Szczegóły: Tabela 2
Długości rur Rury w długościach dokładnych wykonuje się w tolerancji:
- dla rur 0-6m -0/+10%
- dla rur 6-12m -0/+15%
- dla pow 12m -0/do uzgodnienia
Szczelność Rury powinny być poddane próbie wodnej (7Mpa) lub badaniom elektromagnetycznym.
Prostoliniowość < 0,0015 długości rury (poniżej 3 mm na każdym metrze rury)
Badania Szczegóły: Tabela 3

 

Tabela 1

Własności mechaniczne w temperaturze pokojowej
Rodzaje rur Gatunki stali Stan obróbki cieplnej Własności mechaniczne przy rozciąganiu
Górna granica plastyczności lub umowna granica plastyczności Re lub Rp0,2 min dla grubości ścianki T w mm Wytrzymałości na rozciąganie Rm dla grubości ścianki T w mm Wydłużanie A% min
<\=12 >12- <\=20 >20- <\=40 >40- <\=50 >50- <\=65 >65- <\=80 >80- <\=100 <\=20 >20- <\=40 >40- <\=65 >65- <\=100
MPa MPa 1 t
Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
P275NL, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, Wg PN-EN 10216-3
P275NL +N 275 265 255 245 235 390- 530 390- 510 360- 480 24 22
P275NL2 +N
P355N +N 355 345 335 325 315 305 490- 650 450- 590 450- 590 22 20
P355NH +N
P355NL1 +N
P355NL2 +NGatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
C% max Si% max Mn% max P% max S% max Cr% max Mo% max Ni% max Al.cał% min Cu% max Nb% max Ti% max V% max N% max Nb+ Ti+ V% max
P275NL 0,16 0,40 0,50-1,50 0,025 0,020 0,30 0,08 0,50 0,020 0,30 0,05 0,040 0,05 0,020 0,05
P275NL2 0,015 - - -
P355N 0,20 0,50 0,90-1,70 0,025 0,020 0,30 0,08 0,50 0,020 0,30 0,020 0,05 0,040 0,10 0,12
P355NH
P355NL1 0,18
P355NL2 0


Tabela 2

Tolerancje średnicy zewnętrznej i grubości ścianki
Średnica zewnętrzna D mm Dopuszczalne odchyłki średnicy zewnętrznej D Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki t w zależności od stosunku T/D
<\=0,025 >0,025
<\=0,050
>0,050
<\=0,10
>0,10
D<\=219,1 +\- 1% lub =\- 0,5mm w zależności od tego, które większe +\- 12,5% lub 0,4 mm w zależności od którego większe
D>219,1 =\- 20% =\- 15% =\- 12,5% =\- 10%

 

Tolerancja średnicy wewnętrznej i grubości ścianki
Dopuszczalne odchyłki średnicy wewnętrznej Dopuszczalne odchyłki T dla stosunku T/d
d dmin <\-0,025 >0,025
<\=0,050
>0,050
<\=0,10
>0,10
+\- 1% lub +\- 2mm w zależności od tego, które większe +2% +4mm
0
w zależności od tego, które większe
+\-20% +\-15% +\-12,5% +\-10%
Dla średnicy zewnętrznej D>\=355,6mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5% grubości ścianki T

 

Tabela 3

Rodzaj kontroli i badania Częstość badań Kategoria badań
Badania obowiązkowe Analiza wytopowa Jeden na wytop 1 2
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej Jedna na próbną rurę X X
Próba spłaszczania dla D<600mm i stosunku D<\=0,15 ale T<\=40mm albo próba zrywania pierścienia dla D>150mm i T <\=40mm X X
Próba roztłaczania na trzpieniu dla D<\=150mm i T<\=10mm lub próba pierścienia dla D<\=114,3mm i T <\=12,5mm X X
Próba udarności w 20 ºC X X
Próba szczelności Każda rura X X
Kontrola wymiarów   X X
Sprawdzanie wizualne   X X
NDT w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych Każda rura X X
Identyfikacja materiału dla stali stopowych X X
Badania opcjonalne Analiza wyrobu Jedna na wytop X X
Próba rozciągania w podwyższonej temperaturze(gat. NH, NL, QL) Jedna na wytop i dla tych samych warunków obróbki cieplnej X X
Próba udarności w temp innej niż standardowa tamp badania Jedna na próbną rurę X X
X X
Pomiar grubości ścianki z dala od końców rur   X X
Badania nieniszczące w celu wykrycia nieciągłości poprzecznych Każda rura X X
Badania nieniszczące w celu wykrycia rozwarstwień X X