Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

Wykaz norm

 

Polskie normy PN-EN

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A
PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B
PN-EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10210-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10216-1 Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.
PN-EN 10216-2 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
PN-EN 10216-3 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.
PN-EN 10216-4 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej.
PN-EN 10216-5 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
PN-EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy.Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
N-EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10217-3 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych
PN-EN 10217-4 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
PN-EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10217-6 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej
PN-EN 10217-7 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję
PN-EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 10240 Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach zautomatyzowanych
PN-EN 10224 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10266 Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne. Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu
PN-EN 10296-1 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych
PN-EN 10296-2 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporna na korozję
PN-EN 10297-1 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej
PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporne na korozję
PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
PN-EN 10305-2 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze szwem ciągnione na zimno
PN-EN 10305-3 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno
PN-EN 10305-4 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
PN-EN 10305-5 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym
PN-EN 10305-6 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

 

Niemieckie normy DIN

DIN1629 Rury bez szwu okrągłe ze stali węglowej dla specjalnych wymagań
DIN1630 Rury bez szwu okrągłe ze stali węglowej dla szczególnie wysokich wymagań. Techniczne warunki dostaw.
DIN2391-1 Rury stalowe precyzyjne bez szwu ze szczególną dokładnością wymiarów.
DIN2391-2 Rury stalowe precyzyjne bez szwu ze szczególną dokładnością wymiarów. Techniczne warunki dostaw
DIN2393 Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyższonej dokładności Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.
DIN2394 Rury stalowe ze szwem precyzyjne kalibrowane Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.
DIN 2440 Rury stalowe. Rury gwintowane średnie.
DIN2441 Rury stalowe. Rury gwintowane ciężkie.
DIN2448 Rury stalowe bez szwu. Wymiary, masy nominalne.
DIN2458 Spawane rury stalowe. Wymiary, masy odnoszące się do długości.
DIN17120 Rury spawane ze stali konstrukcyjnych zwykłej jakości.
DIN17121 Rury okrągłe bez szwu ze stali ogólnego przeznaczenia do konstrukcji stalowych. Techniczne warunki dostaw.
DIN17172 Stalowe rury do transportu cieczy palnych i gazu.
DIN17173 Rury stalowe bez szwu do niskich temperatur. Warunki techniczne dostaw
DIN17174 Rury bez szwu ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostaw.
DIN17175 Rury bez szwu ze stali żarowytrzymałych. Techniczne warunki dostaw.
DIN17179 Rury okrągłe bez szwu z drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych do zastosowań szczególnych. Techniczne warunki dostaw.