Choose your language

 • Rury najwyższej jakości
  Rury najwyższej jakości
 • Wieloletnie doświadczenie
  Wieloletnie doświadczenie
 • Europejskie standardy
  Europejskie standardy

PN-EN 10305-1 Rury precyzyjne - ciągnione na zimno

Zaletą rur precyzyjnych jest ich wysoka dokładność wykonania, dobra jakość powierzchni, duża różnorodność wymiarów oraz gwarantowane właściwości mechaniczne i technologiczne. Z tych powodów rury te szeroko stosowane są w przemyśle maszynowym oraz samochodowym. Rury precyzyjne, wykonane są w procesie ciągnienia na zimno.

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 4 – 120 mm i grubościach ścianek do 12,5 mm.
Rury te produkuje się bez obróbki cieplnej lub z obróbką cieplną: normalizowaniem lub wyżarzaniem.

 

  PN-EN 10305-1 PN-EN 10297-1 DIN 2391
Opis normy Rury stalowe bez szwu ciągnione na zimno. Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Rury ze stali niestopowej i stopowej. Precyzyjne rury stalowe bez szwu o szczególnej dokładności wymiarów.

 

PN-EN10305-1

Rodzaje rur Gatunki stali Własności wytrzymałościowe
+C +LC +SR +A +N
Rm [MPa] A% Rm [MPa] A% Rm [MPa] Re [MPa] A% Rm [MPa] A% Rm [MPa] Re [MPa] A%
Precyzyjne
E235,
E255,
E355
Wg PN-EN 10305-1
E235 480 6 420 10 420 350 16 315 25 340- 480 235 25
E255 580 5 520 8 520 375 12 390 21 440- 570 255 21
E355 640 4 580 7 580 450 10 450 22 490- 630 355 22
C34E 590 5 540 7 - - - 440 22 >\= 460 280 21
C45E 720 4 670 6 - - - 510 20 >\= 540 340 18

 

Rodzaje rur SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% V% Inne% Cr+ Mo+ Ni Max% Al.%
E235 <\=0,17 <\=0,35 <\=1,20 <\=0,025 <\=0,025 - - - - - 0,020- 0,060
E255 <\=0,21 <\=0,35 0,40-1,10 <\=0,025 <\=0,025 - - - - - 0,020- 0,060
E355 <\=0,22 <\=0,55 <\=1,60 <\=0,025 <\=0,025 - - - - - 0,020- 0,060
C35E 0,32-0,39 <\=0,40 0,50-0,80 0,035 <\=0,035 <\=0,40 <\=0,10 - - 0,63 -
C45E 0,42-0,55 <\=0,40 0,50-0,80 0,035 <\=0,035 <\=0,40 <\=0,10 - - 0,63 -

 

W zależności od stopnia przerobu na zimno w przepuście wykańczającym granica plastyczności może być w pobliżu wytrzymałości na rozciąganie. W celu obliczenia zaleca się następujące zależności:

 • dla stanu dostawy + C: ReH >\=0,8Rm
 • dla stanu dostawy + LC ReH >\=0,7Rm

W celu obliczenia zalecana jest następująca zależność ReH>\=0,5Rm
Dla rur o średnicy zewnętrznej </=30mm i o grubości ścianki <\=3mm minimalne wartości ReH są o 10MPa niższe od wartości podanych w niniejszej tablicy.
Dla rur o średnicy zewnętrznej >160mm: ReH >\=420MPa.

 

Zestawienie kontroli i badań dla normy EN 10305-1:2002

Rodzaj kontroli lub badania Częstość badania
Badanie wewnętrzne Badanie odbiorcze
Obowiązkowe Analiza chemiczna M M
Próba rozciągania M Jedna na partię do badań
Sprawdzanie wymiarów M M
Sprawdzanie wizualne M M
Opcjonalne Próba spłaszczania lub próba roztłaczania (opcja 20) M Jedna na partię do badań
Pomiar chropowatości Nie stosuje się Jedna na partię do badań
NDT w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych Nie stosuje się pojedyńcze
NDT w celu sprawdzenia szczelności

 

Zestawienie kontroli i badań dla normy EN 10305-4:2003

Rodzaje kontroli lub badań Częstość badania
Badanie wewnętrzne Badanie odbiorcze
Analiza chemiczna M M
Próba rozciągania M Jedna na partię do badań
Próba spłaszczania lub próba roztłaczania M 2 na partię do badań
Sprawdzanie wymiarów M M
Sprawdzanie wizualne M M
NDT w celu sprawdzenia szczelności pojedynczo Pojedynczo


PN-EN 10297-1

Rury do zastosowań mechanicznych, walcowane na gorąco i ciągnione na zimno.

Minimalne własności mechaniczne
Rodzaj rur Gatunki stali Stan dostawy Górna granica plastyczności Re MPa Wytrzymałości na rozciąganie Rm MPa Wydłużenie A%
Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych E235, E275, E355, Wg PN-EN 10297-1 Dla T w mm Dla T w mm 1 t
<\= 16 >16 <\=40 >40 <\=65 >65 <\=80 >80 <\=100 <\=16 >16 <\=40 >40 <\=65
E235 +A lub+N 235 215 205 195 360 360 360 340 340 25
E275 +A lub+N 275 255 245 235 410 410 410 380 380 22
E355 +A lub+N 354 345 315 295 490 490 410 470 470 20

 

Minimalne własności mechaniczne
Rodzaj rur Gatunki stali Górna granica plastyczności Re MPa Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa Wydłużenie A%
Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych E235, E275, E355, Wg PN-EN 10297-1 Dla T w mm Dla T w mm Dla T w mm
<\=16 >16 <\=40 >40 <\=80 <\=16 >16 <\=40 >40 <\=80 <\=16 >16<\=40 >40<\=80
1 t 1 t 1
C35E 300 270 270 550 520 520 18 16 19 17 19
C45E 340 305 305 620 580 580 14 12 16 14 16

 

Gatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
C% Si% Mn% max P% S%
min max min max min max max Max
E235 - 0,17 - 0,35 - 1,20 0,030 0,035
E275 - 0,21 - 0,35 - 1,20 0,030 0,035
E355 - 0,22 - 0,55 - 1,60 0,030 0,035
C35E 0,32 0,39 - 0,40 0,50 0,80 0,035 0,035
C45E 0,42 0,50 - 0,40 0,50 0,80 0,035 0,035

 

Zestawienie kontroli i badań dla normy EN 10297-1:2003

Rodzaj kontroli i badania Kontrola wewnętrzna i badania Kontrola odbiorcza i badania
Badania obowiązkowe Analiza wytopowa Wg procedur producenta 1/na wytop
Próba rozciągania Wg procedur producenta 1/na partię badań
Próba udarności Nie stosuje się 1 komplet/na partię badań
Sprawdzanie wymiarów -
Sprawdzanie wizualne  
Identyfikacja materiału rur ze stali stopowych Nie stosuje się indywidualne
Badania dodatkowe Próba rozciągania na próbkach po obróbce cieplnej Nie stosuje się 1/na wytop
Próba rozciągania Nie stosuje się 1/na partię badań
Próba udarności Nie stosuje się 1 komplet/ na partię badań
Sprawdzanie zakresu twardości Nie stosuje się Zgodnie z udokumentowaną procedurą
Próba twardości Nie stosuje się 1/na partię badań
Próba hartowności Nie stosuje się 1/na wytop
Badania nieniszczące w celu wykrycia nieciągłości Nie stosuje się Indywidualne
Próba szczelności Nie stosuje się Indywidualne

 

DIN 2391

Precyzyjne rury stalowe bez szwu o szczególnej dokładności wymiarów,

Gatunki: St35, St45, St52

Rodzaje rur Gatunki stali Minimalne własności wytrzymałościowe
+C +LC +SR +A +N
Rm [MPa] A% Rm [MPa] A% Rm [MPa] Re [MPa] A% Rm [MPa] A% Rm [MPa] Re [MPa] A%
Precyzyjne rury stalowe bez szwu o szczególnej dokładności wymiarów St35, St45, St52 Wg DIN 2391 St 35 480 6 420 10 420 350 14 315 25 340- 470 235 25
St 45 580 5 520 8 520 375 12 390 21 440- 570 255 21
St 52 640 4 580 7 580 420 10 490 22 490- 630 355 22

 

Granica plastyczności da stanu dostawy wyżarzane (GBK) wynosi co najmniej 50% wytrzymałości na rozciąganie. W zależności od stopnia odkształcenia granica plastyczności może wzrosnąć przu rurach stanów dostawy ciągnione bez nalotowo – twarde (BK) i ciągnione bez nalotowo – miękkie (BKW) blisko do wytrzymałości na rozciąganie. Do obliczenia granicy plastyczności zalecane są następujące wartości: stan dostawy

Ciągnione b.t >\=80% wytrzymałości na rozciąganie
Ciągnione b.m >\=70% wytrzymałości na rozciąganie

Przy rurach o średnicy zewnętrznej <\= 30mm, których grubości ścianki <\=3mm, najmniej wartości granicy plastyczności jest o 10N/mm2 niższa

Gatunki stali SKŁAD CHEMICZNY (ANALIZA WYTOPOWA)
AC% Si% Mn% P% S%
St35 </=0,17 <\=0,35 >\=0,40 <\=0,025 <\=0,025
St45 <\=0,21 <\=0,35 >\=0,40 <\=0,025 <\=0,025
St52 <\=0,22 <\=0,55 >\=1,60 <\=0,025 <\=0,025

 

Dodatek pierwiastków mikroskopowych dopuszczalny jest następująco :
Nb<\=0,03%; Ti<\=0,03%; v<\=0,05%; NB + Ti + V <\=0,05%

Przegląd zakresu badań przy rurach ze świadectwem badania przy odbiorze

Badania Zakres badania Odpowiedzialny za przeprowadzenie badań
Nr Rodzaj    
1 Próba na rozciąganie 1 rura próbna z każdej partii 1 próbka Wg ustaleń
2 Próba spłaszczania Na jednym końcu rury próbnej wg nr 1, 1 próbka Wg ustaleń
3 Próba roztłaczania Na jednym końcu rury próbnej wg nr 1, 1 próbka Wg ustaleń
4 Kontrola chropowatości O ile ustalono: rura próbna wg nr 1, 1 próbka Producent
5 Kontrola wymiarów Wszystkie rury Wg ustaleń
6 Kontrola powierzchni Wszystkie rury Wg ustaleń
7 Badanie szczelności O ile ustalono: wszystkie rury Producent
8 Badanie nieniszczące O ile ustalono: wszystkie rury Producent