Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych i informatycznych.

Dot.: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i urządzeń komputerowych i informatycznych.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w ramach Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2013 r.  umowa nr UDA-POIG.08.02.00-24-127/13-00  o tytule :

Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami

Składamy zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia :

 

Lp.

 

OPIS POZYCJI

 

ilość

 

1

Macierz dyskowa zawierająca grupę dysków fizycznych HDD  o pojemności 40TB pogrupowane w grupy RAID. Przeznaczona gromadzenia i udostępniania danych ZSI B2B. Macierz o parametrach zgodnych z IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System lub równoważna. Macierz dyskowa będzie służyła do ich zabezpieczenie i zagwarantowania bezpieczeństwa danych systemu B2B.

 

1 sztuka

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej z podaniem terminu ważności oferty nie krótszego niż do 31.05.2014 r.

Do oferty prosimy dołączyć karty katalogowe, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać do 23.05.2014 r.