Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

Dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IG 8.2 B2B

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu:Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partneramii kontrahentami.

Nazwa beneficjenta : MISTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-127/13-00

Wartość projektu : 226 100,00

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 158 270,00

Okres realizacji : październik 2013 grudzień 2014

Opis projektu :

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej Partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B zwanego dalej ZSI B2B.

System winien uwzględniać specyfikę branży ekspedycji towarów wielkogabarytowych oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy i jej partnerami.

System będzie obejmował cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli we wszystkich obszarach jej działalności, tj. w obszarze zamówień, dostaw i dystrybucji oraz obsługi formalnej i biznesowej procesu sprzedaży w specyficznym obszarze specjalistycznych rur wielkogabarytowych dla energetyki i przemysłu wraz z osprzętem.

ZSI B2B, implementowany w MISTAL, ma wprowadzić usprawnienia procesów realizowanych przy oferowaniu i wdrażaniu produktów i usług Wnioskodawcy.

Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy klientami a MISTAL, automatyzacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.

System B2B, eksploatowany przez MISTAL, umożliwiać będzie pracownikom i klientom obsługę nadchodzących zgłoszeń klientów niezależnie od kanału dystrybucji (mail, faks, telefon, poczta, kontakt osobisty), zautomatyzowane prowadzenie kampanii sprzedaż, zliczanie statystyk dotyczących parametrów ilościowych i jakościowych pracy, raportowanie na poziomie operacyjnym i zarządczym.

Klienci (partnerzy) uzyskają możliwość bieżącego sprawdzania stanu realizacji zleceń i zamówień oraz elektronicznego raportowania stanu realizacji zleceń ekspedycyjnych (np. e.faktury).

Firma MISTAL osiągnie cel projektu poprzez wdrożenie ZSI B2B do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, dystrybucji.

System ZSI B2B będzie stanowił trwałą podstawę rozwoju firmy przez całą bieżącą dekadę.

Elementem dedykowanym do tego będzie funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów. Projekt zgodny z PO IG 8.2 B2B.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego