Choose your language

  • Rury najwyższej jakości
    Rury najwyższej jakości
  • Wieloletnie doświadczenie
    Wieloletnie doświadczenie
  • Europejskie standardy
    Europejskie standardy

Dofinansowanie Program RPO WSL 1.2.4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt : Inwestycja w rozwój i wdrożenie innowacyjnej infrastruktury, urządzeń oraz oprogramowania do automatyzacji procesu logistycznego dla przygotowania i ekspedycji towarów wielkogabarytowych.

Nazwa Beneficjenta: MISTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 2 091 000.00 zł

Wartość dofinansowania: 749 870.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl